Välgörenhet

Vi skänker 1% av nettovinsten till välgörenhet

Om våra donationer till välgörenhet

Consilium Online är ett vinstdrivande bolag vars policy är att skänka 1% av nettovinsten till välgörenhet. Varje år väljer vi en, eller flera organisationer som får dela på donationssumman. Vi började med välgörenhetsarbetet 2019 och hoppas att kunna fortsätta med det i många år framåt.

1 kr
2019

Verksamhetsåret 2019 resulterade i en nettovinst på 743,000 kr. Det innebär att vi skänkte 7,430 kr.

0 %
av nettovinsten

Consilium Online AB skänker 1% av nettovinsten till olika hjälporganisationer. Med start 2019.

1 kr
Totala donationer

Här ovanför ser du våra totala donationer sedan starten 2019.

2019

1% av nettovinsten för verksamhetsåret 2019 skänktes till följande organisationer…

0 kr
totala donationer 2019

Om verksamhetsåret och donationerna 2019

2019 var ett mycket bra verksamhetsår för Consilium. Vi gjorde en större exit på en av våra sajter som därmed dopade både vinst och omsättning betydligt jämfört med tidigare år. I samband med det positiva resultatet valde vi att starta en årlig välgörenhet där vi skänker 1% av nettovinsten till olika välgörenhetsorganisationer. 2019 års donationer gjordes till Hjärt & Lungfonden, Barncancerfonden och UNICEF den 20 september 2020.

" Vi är mycket stolta över att kunna bidra med mer än bara vår verksamhet. Hjälp oss gärna att donera genom våra insamlingar! "
Anton Gustafsson
VD & Grundare